Vplyv rodičov na úspech detí v športe

Nikdy neviete, čo konkrétne sa vo vašom dieťati skrýva a akým talentom disponuje. Môžete to predpovedať na základe genetiky, vášho úsilia, starostlivosti a pozornosti, ktoré im venujete. Nie je to teda len o vzdelávacích inštitúciách a pedagógoch, výchova vašich detí a úspešných športovcov je aj na vás rodičoch, tak sa poďme na to pozrieť, ako by ste k tejto situácii mali pristupovať.

Možno aj z vášho dieťaťa potom vyrastie úspešný športovec, na ktorého si prostredníctvom online tipovania vsadí niekoľko ľudí. Poďme ale pekne poporiadku.

Úspešní športoví rodičia sú viac než potrební

Ak majú športy čo najviac prispieť k rozvoju mládeže, musia sa zapojiť aj rodičia. Nie len deti, ale aj matky a otcovia sa môžu naučiť byť úspešní športoví rodičia tým, že sledujú správne postupy v prístupe podpory detí v konkrétnom športe.

Ako to dosiahnuť?

Primárnym dôrazom je nabádanie rodičov k tomu, aby poskytli deťom dokonalé motivačné prostredie, ktoré kladie dôraz na definíciu úspechu ako aj sebarealizáciu, maximálne úsilie a radosť z činnosti pre seba samého. Je nutné zabudnúť na slová, že pri športe je tu len víťaz a tí druhí.

Vzájomné ovplyvňovanie

To, čo sa mladí športovci učia v športe, prechádza do ich každodenného života a naopak. Ako to funguje v domácnosti a rodine sa odzrkadľuje aj na správaní a výkone detí pri konkrétnom športe. Špeciálny program, ktorí sa tým zaoberá, tiež prihliada na vhodné rodičovské správanie, vzťahy s trénermi a odpovedá na mnohé otázky, ktoré majú zvedaví rodičia.

Prístup k rodičovstvu v športe je založený na niekoľko ročných skúsenostiach v oblasti vedenia mládeže. Ak ich so športom máte málo, neuškodí vám, ak si prečítate aspoň niekoľko informácií o správnom vedení a vlastnostiach mentora. Ako rodič ním určite ste a ak to neovládate, nebojte sa obrátiť na niekoho skúsenejšieho.

SHARE